TASARIM FELSEFESİ

Lütfen Seçiniz
EMPATİ
ERGONOMİ
FONKSİYONELLİK & ESTETİK
KULLANILABİLİRLİK
ERİŞİLEBİLİRLİK
ÖZGÜNLÜK
ÇEVRE

İş ve yaşam dengesinin sürdürülebilir düşünce üzerinden ilerlediği fikrine inanan Bürotime, ofislerdeki çeşitli kullanım senaryolarını göz önünde bulundurarak, çalışanların gün içerisindeki farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak tasarımlar geliştiriyor.

EMPATİ

Çok eski zamanlardan beri içinde bulunduğumuz durum veya davranışlara karşı geliştirilen en sağlıklı yöntemler arasında empati kurarak bakış açısı kazanmak ve olayları içselleştirmek gelir. B Design Club olarak bu anlayışla geliştirdiğimiz her konsept ve tasarımın odak noktasında kullanıcılar ve onların ihtiyaçları yer almaktadır.

ERGONOMİ

Modern insanın nesneler ile iletişimi başladığından bu yana çevre faktörlerine ve kullanım senaryolarına dayanan bu kurgusallık dışında teknolojik gelişmelerin ve hatta beğeni algısının da sürekli olarak değiştiği günümüzde, stabil olarak nitelendirebileceğimiz tek unsur ergonomidir. Kendi içinde çeşitlilik göstermesine karşın, bu değerleri doğru noktalar üzerine konumlandırarak insan, sağlık ve çevre odaklı tasarımlar geliştirmeye, çalışma ve yaşam alanlarını en elverişli hale getirmeyi amaçlıyoruz.

FONKSİYONELLİK & ESTETİK

Kullanıcı ihtiyaçlarını gözeterek geliştirdiğimiz esnek ve fonksiyonel çözümleri kullanıcıların görsel zevklerine hitap edecek nitelikte eşsiz bir uyumla tasarımlarımızda bir araya getiriyor ve beğenilerine sunuyoruz.

KULLANILABİLİRLİK

Tasarladığımız ürünler ile kullanıcıların nasıl daha rahat ve sorunsuz etkileşime geçebileceği ve ürünlerimizi kullanırken yaşadıkları deneyimi mümkün olduğunca daha iyi bir hale getirebilme içgüdüsü, tasarım sürecimizin temel noktalarından biridir. Geliştirdiğimiz ürün ve konseptler ile çalışanların uzun saatler geçirdiği ofislerde farklı deneyimler edinmelerini sağlamak ve onların gereksinimlerine cevap verebilecek en uygun nitelikteki mobilyaları sunmayı hedefliyoruz.

ERİŞİLEBİLİRLİK

Kullanıcıların görsel ve düşünsel olarak marka ile kuracakları ilişki ve markayı sahiplenebilmeleri zihinlerinde oluşturulan algı ile doğru orantılıdır. Fiyat, performans, erişilebilirlik, tasarım vb. somutlaştırılan temas noktalarının tüketicinin zihninde doğru konumlandırılması büyük önem taşımaktadır. Sunduğumuz hizmetin toplumun her kitlesinden kullanıcıya hitap edeceğinden emin olmak gözettiğimiz değerlerin başında gelmektedir.

ÖZGÜNLÜK

Kullanıcıya sunulan hizmete yönelik bakış açısı marka imajını ortaya koyarken, ürün karakterini de şekillendirmektedir. Farklı form, fonksiyon, desen ve renklerin bileşiminden oluşturulan ürünlerin paylaştığı ve vermek istediği ortak mesaj, markanın özgün stil ve karakterinin yansımasıdır. Tasarımda her ne kadar işlevsellik, görünüm ve kullanıcıda uyandırdığı his temel alınsa da; günümüzde değişen çevresel uygulama ve farkındalıklar tasarımcı ve üreticileri yeni bir yaklaşım olan “sürdürülebilirlik” kavramını benimsemeleri yönünde zorluyor. Böylece çevre bilinci ve sürdürülebilir tasarım kavramları, geleneksel tasarım ve planlama süreçlerinden uzaklaşarak farklı bir boyut kazanıyor. Sahip olunan bilgi, beceri ve esneklik anlayışıyla geliştirilen tasarımların yaratım sürecinde sosyo - çevresel faktörler önemli rol oynuyor. Bu yüzden ekonomik sürdürülebilirlik uygulamaları kadar, sosyal sorumluluk bilinci de tasarım süreçlerinde devreye giriyor. B Design Club olarak benimsediğimiz sürdürülebilirlik anlayışının temel ilkesi; yenilikçi ürünlerini insan, çevre ve tasarım unsurlarını gözeterek hayata geçirme tutkumuza dayanmaktadır.

ÇEVRE

Sürdürülebilir tasarımın ölçüsü ve kullanım alanı ne olursa olsun kullanıcıya fiziksel ve psikolojik yönden fayda sağlamalı ve çözüm sunmalıdır. Bürotime, tasarım stratejisini yaşam kalitesini arttıran ve ekosistemi koruyan ürün alternatifleri çerçevesinde kurgulayarak yola çıkmıştır. Geliştirdiğimiz insan ve çevre odaklı tasarım fikirlerinin yüklemiş olduğu sorumluluklarımızın farkında olarak, yapmış olduğumuz üretim öncesi ve sonrası süreçlerin sürdürülebilirlik başlığı altında enerji verimliliği, doğal kaynakların kontrollü kullanımı vb. çevresel durumlar ile olan bağlantılarını gözetiyoruz.